Rıdvan Eşin
(YUG) - Haber Merkezi | Haber Girişi: 31.10.2021 - 17:28, Güncelleme: 31.10.2021 - 17:28

MİL Sağlık ve Anadolu Sağlık Sen haksızlıklara karşı birleşti

 

MİL Sağlık ve Anadolu Sağlık Sen haksızlıklara karşı birleşti

Toplu iş sözleşmesine eklenen 23. Madde de ‘üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri’ ibaresi çıkartılarak yerine; “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri” ifadesi eklendi.
Sendikal örgütlenmesi %1’in altında olan sendikaların Toplu Sözleşme ikramiyesini alamayacağı anlamına gelen bu madde memurların özgür iradeleriyle sendikalarını seçmelerinin önüne geçiyor. Anayasa’ya, 4688 Sayılı yasaya ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olan bu maddenin iptali için bir araya gelen sendikalar Sendikalar Platformunu oluşturmuştu. Bu arada sendikaların birleşmesi de gündeme gelmiş ve görüşmeler sürerken özellikle MİL SAĞLIK SEN ve ANADOLU SAĞLIK SEN ilkeler üzerinde anlaşmışlardı. Anadolu Sağlık Sen kongresini yaparak birleşme sağlandı MİL SAĞLIK SEN, geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı olağanüstü kongre ile ANADOLU SAĞLIK SEN’e katılmaya karar verdi. ANADOLU SAĞLIK SEN’de 30 Ekim 2021 tarihinde olağanüstü kongre yaparak MİL SAĞLIK SEN ile birleşmeye karar verdi. Kamu emekçileri satın alınamaz ANADOLU SAĞLIK SEN Genel Başkanı Necip TAŞKIN, kongre de yaptığı konuşmada kamu emekçilerinin satın alınamayacağını söyledi. Yetkili sendikaya haksız ve hukuksuz avantaj sağlayan 23. Maddenin yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyleyen TAŞKIN, bu ucube maddenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Yetkili sendikanın, memurlar ve memur emeklilerinin insanca yaşayabileceği ücret politikası belirlenmesi ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadele edeceğine küçük hesaplar peşinde koştuğunun görüldüğüne dikkat çeken ve sağlık çalışanlarının uğradığı haksızlıkların giderilmesi için çalışılmadığını söyledi. Necip TAŞKIN’ın kongre konuşmasında dikkat çektiği konu başlıkları özetle şöyle.. Sağlık çalışanlarının haklarını daha güçlü bir şekilde savunabilmek için birleştik Ne yazık ki yetkili sendika memur ve memur emeklileri için çalışmıyor. Kamu çalışanlarının haklarını savunamayan bir sendikanın kazanımlardan söz etmesi gerçeklerden koptuğunun göstergesidir. Sağlık teşkilatlarında çalışanların haklarını daha güçlü bir şekilde savunabilmek için 30 Ekim 2021 tarihinde yaptığımız olağanüstü kongre ile MİL SAĞLIK SEN ile birleşme kararı aldık. Sağlık çalışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Anadolu Sağlık Sen çatısı altında birleşme kararı almamızın ana sebeplerinden biri de Toplu Sözleşmeye eklenen 23. Maddedir. Sağlık çalışanları adına sesimizin daha gür çıkması, haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı daha güçlü bir şekilde “Dur!” diyebilmemiz için bu birleşme önemlidir. Sadece bu madde değil, 3600 Ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak bu kadroda çalışanların memur kadrosuna geçirilmesi, atamalarda liyakat ve ehliyete önem verilmesi, yıpranmanın 10 yılı 1 yıl değil, 5 yılı 1 yıl olması, döner sermayenin maaşa bağlanması ve sabit ödemelerin emekliliğe yansıtılması kamu kurumlarında kreş sorununun çözülmesi, vergi oranının %15’te sabitlenmesi, kamuda kıyafet yardımının günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesin, kamuda sözleşmeli istihdamına son verilmesi, iş güvencesine dokunulmaması ve hizmetin kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi, kamu çalışanlarına da bayram ikramiyesi verilmesi gibi ve pek çok taleplerin ve beklentilerin karşılanması için güçlü bir mücadele vereceğiz. Şark kurnazlığı ile %1’lik baraj ortaya atıldı Masadaki başarısızlıklarını unutturmak ve kendilerine rakip olarak gördükleri sendikaları sahadan silmek için %1 barajının getirilmesini sağladılar. Ama biz, bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Yıllardır memur ve emekliyi enflasyona ezdiren,  açlık ve yoksulluk sınırında yaşamalarına sebep olanlardan er ya da geç hesap soracağız. Dünya kadar birikmiş sorunları görmeyen yetkili sendika ve ortağı, başarısızlıklarını ört bas etmeyi tercih ederek şark kurnazlığı ile baraj meselesini ortaya atmışlardır. Biz, tüm enerjimizi şu an burada harcamaktayız. Bu noktada iki sendikanın birleşme kararı çok önemlidir. Bu birleşme ile gücümüze güç katacağız ve sağlık çalışanlarının haklarının kazanılması noktasında güzel hizmetlere imza atacağız. Sayın Bakan’ın açıkladığı konuların takipçisi olacağız Sağlık çalışanlarının sorunları her geçen gün büyüyor. Yıllardır biriken sorunlar kangren halini aldı ama yetkililer bu sorunları sürekli erteliyor ve çözümü noktasında da ciddi bir çalışma göremiyoruz. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA’nın geçen hafta içerisinde açıkladığı konular umut vericidir. İnşallah bu açıklama unutulmaz ve kısa zamanda hayata geçirilir. Anadolu Sağlık Sen olarak bunların takipçisi olacağız.
Toplu iş sözleşmesine eklenen 23. Madde de ‘üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri’ ibaresi çıkartılarak yerine; “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri” ifadesi eklendi.

Sendikal örgütlenmesi %1’in altında olan sendikaların Toplu Sözleşme ikramiyesini alamayacağı anlamına gelen bu madde memurların özgür iradeleriyle sendikalarını seçmelerinin önüne geçiyor. Anayasa’ya, 4688 Sayılı yasaya ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olan bu maddenin iptali için bir araya gelen sendikalar Sendikalar Platformunu oluşturmuştu. Bu arada sendikaların birleşmesi de gündeme gelmiş ve görüşmeler sürerken özellikle MİL SAĞLIK SEN ve ANADOLU SAĞLIK SEN ilkeler üzerinde anlaşmışlardı.

Anadolu Sağlık Sen kongresini yaparak birleşme sağlandı

MİL SAĞLIK SEN, geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı olağanüstü kongre ile ANADOLU SAĞLIK SEN’e katılmaya karar verdi. ANADOLU SAĞLIK SEN’de 30 Ekim 2021 tarihinde olağanüstü kongre yaparak MİL SAĞLIK SEN ile birleşmeye karar verdi.

Kamu emekçileri satın alınamaz

ANADOLU SAĞLIK SEN Genel Başkanı Necip TAŞKIN, kongre de yaptığı konuşmada kamu emekçilerinin satın alınamayacağını söyledi. Yetkili sendikaya haksız ve hukuksuz avantaj sağlayan 23. Maddenin yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyleyen TAŞKIN, bu ucube maddenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Yetkili sendikanın, memurlar ve memur emeklilerinin insanca yaşayabileceği ücret politikası belirlenmesi ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadele edeceğine küçük hesaplar peşinde koştuğunun görüldüğüne dikkat çeken ve sağlık çalışanlarının uğradığı haksızlıkların giderilmesi için çalışılmadığını söyledi.

Necip TAŞKIN’ın kongre konuşmasında dikkat çektiği konu başlıkları özetle şöyle..

Sağlık çalışanlarının haklarını daha güçlü bir şekilde savunabilmek için birleştik

Ne yazık ki yetkili sendika memur ve memur emeklileri için çalışmıyor. Kamu çalışanlarının haklarını savunamayan bir sendikanın kazanımlardan söz etmesi gerçeklerden koptuğunun göstergesidir. Sağlık teşkilatlarında çalışanların haklarını daha güçlü bir şekilde savunabilmek için 30 Ekim 2021 tarihinde yaptığımız olağanüstü kongre ile MİL SAĞLIK SEN ile birleşme kararı aldık. Sağlık çalışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Anadolu Sağlık Sen çatısı altında birleşme kararı almamızın ana sebeplerinden biri de Toplu Sözleşmeye eklenen 23. Maddedir. Sağlık çalışanları adına sesimizin daha gür çıkması, haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı daha güçlü bir şekilde “Dur!” diyebilmemiz için bu birleşme önemlidir. Sadece bu madde değil, 3600 Ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak bu kadroda çalışanların memur kadrosuna geçirilmesi, atamalarda liyakat ve ehliyete önem verilmesi, yıpranmanın 10 yılı 1 yıl değil, 5 yılı 1 yıl olması, döner sermayenin maaşa bağlanması ve sabit ödemelerin emekliliğe yansıtılması kamu kurumlarında kreş sorununun çözülmesi, vergi oranının %15’te sabitlenmesi, kamuda kıyafet yardımının günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesin, kamuda sözleşmeli istihdamına son verilmesi, iş güvencesine dokunulmaması ve hizmetin kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi, kamu çalışanlarına da bayram ikramiyesi verilmesi gibi ve pek çok taleplerin ve beklentilerin karşılanması için güçlü bir mücadele vereceğiz.

Şark kurnazlığı ile %1’lik baraj ortaya atıldı

Masadaki başarısızlıklarını unutturmak ve kendilerine rakip olarak gördükleri sendikaları sahadan silmek için %1 barajının getirilmesini sağladılar. Ama biz, bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Yıllardır memur ve emekliyi enflasyona ezdiren,  açlık ve yoksulluk sınırında yaşamalarına sebep olanlardan er ya da geç hesap soracağız.

Dünya kadar birikmiş sorunları görmeyen yetkili sendika ve ortağı, başarısızlıklarını ört bas etmeyi tercih ederek şark kurnazlığı ile baraj meselesini ortaya atmışlardır. Biz, tüm enerjimizi şu an burada harcamaktayız. Bu noktada iki sendikanın birleşme kararı çok önemlidir. Bu birleşme ile gücümüze güç katacağız ve sağlık çalışanlarının haklarının kazanılması noktasında güzel hizmetlere imza atacağız.

Sayın Bakan’ın açıkladığı konuların takipçisi olacağız

Sağlık çalışanlarının sorunları her geçen gün büyüyor. Yıllardır biriken sorunlar kangren halini aldı ama yetkililer bu sorunları sürekli erteliyor ve çözümü noktasında da ciddi bir çalışma göremiyoruz. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA’nın geçen hafta içerisinde açıkladığı konular umut vericidir. İnşallah bu açıklama unutulmaz ve kısa zamanda hayata geçirilir. Anadolu Sağlık Sen olarak bunların takipçisi olacağız.

Aydın HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve aydinyeniufuk.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.