Yeni Ufuk Gazetesi
Rıdvan Eşin
() - | Haber Girişi: 30.06.2018 - 17:51, Güncelleme: 01.12.2020 - 14:50

İhracat yüzde 8.9, ithalat yüzde 19.5 arttı

 

İhracat yüzde 8.9, ithalat yüzde 19.5 arttı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın’dan ihracatın yüzde 8.9, ithalatın ise yüzde 19.5 arttığını bildirdi.
AYDIN- Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ülkemiz ihracatının 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten AYSO Başkanı Şahin, Türkiye’nin ihracat ve ithalatıyla ilgili verileri şöyle açıkladı: “Türkiye’nin Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 64,9 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 64,8’e geriledi. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 3,2 artarak 162 milyar 52 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 6,6 artarak 249 milyar 168 milyon dolar olmuştur. Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,2, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 25,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 32,8 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,8, orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 36,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 10,6’dır.” İHRACATI MADENCİLİK SIRTLADI Aydın’da, 2018 yılı Mayıs ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 60.725.867 dolar, ithalat yüzde19,5 artarak 24.672.375 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 26. sırada yer almıştır. 2018 Mayıs ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, yüzde 0,42 ve yüzde 0,11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Mayıs 2018’deki 85 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,23’ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Mayıs ayı itibarıyla 7,7 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 36 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Mayıs ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64,8 iken Aydın için bu oran yüzde 246,1 olmuştur. 2018 yılı ilk 5 ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılına göre yüzde 0,8 artarak 243 firmaya ulaşmıştır. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 741.138.604 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 701.988.002 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 5,6 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247.578.889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 274.195.301 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 10,8 arttığı görülmektedir. Mayıs ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 45,08’ini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 4,28’ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 50,41’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,73’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 66,23’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 17,37’sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 13,67’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. 2018 yılı Mayıs ayında İlimiz 2’si farklı serbest bölgeler olmak üzere, 104 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 69,3 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Çin, Hollanda, Rusya Federasyonu, Fransa, Irak ve Polonya oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 52,4’ü yapılmıştır. Aydın’dan yapılan ihracatın Mayıs ayı dağılımına bakıldığında, yüzde 72,2’si imalat sanayi, yüzde 24,9’u madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 2,9’u tarım ve ormancılık ve yüzde 0,1’i de toptan ve perakende ticaret tarafından yapıldı. Sektörel olarak Mayıs ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 16.785.767 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 15.103.652 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 10.216.304 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6.449.031 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.861.858 dolar ile yer almaktadır.”
Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın’dan ihracatın yüzde 8.9, ithalatın ise yüzde 19.5 arttığını bildirdi.

AYDIN- Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ülkemiz ihracatının 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten AYSO Başkanı Şahin, Türkiye’nin ihracat ve ithalatıyla ilgili verileri şöyle açıkladı:
“Türkiye’nin Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 64,9 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 64,8’e geriledi.
Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 3,2 artarak 162 milyar 52 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 6,6 artarak 249 milyar 168 milyon dolar olmuştur.
Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,2, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 25,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 32,8 olmuştur.
Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,8, orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 36,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 10,6’dır.”
İHRACATI MADENCİLİK SIRTLADI
Aydın’da, 2018 yılı Mayıs ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 60.725.867 dolar, ithalat yüzde19,5 artarak 24.672.375 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 26. sırada yer almıştır. 2018 Mayıs ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, yüzde 0,42 ve yüzde 0,11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Mayıs 2018’deki 85 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,23’ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Mayıs ayı itibarıyla 7,7 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 36 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Mayıs ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64,8 iken Aydın için bu oran yüzde 246,1 olmuştur. 2018 yılı ilk 5 ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılına göre yüzde 0,8 artarak 243 firmaya ulaşmıştır.
İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 741.138.604 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 701.988.002 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 5,6 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247.578.889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 274.195.301 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 10,8 arttığı görülmektedir.
Mayıs ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 45,08’ini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 4,28’ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 50,41’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.
Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,73’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 66,23’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 17,37’sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 13,67’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.
2018 yılı Mayıs ayında İlimiz 2’si farklı serbest bölgeler olmak üzere, 104 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 69,3 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Çin, Hollanda, Rusya Federasyonu, Fransa, Irak ve Polonya oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 52,4’ü yapılmıştır.
Aydın’dan yapılan ihracatın Mayıs ayı dağılımına bakıldığında, yüzde 72,2’si imalat sanayi, yüzde 24,9’u madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 2,9’u tarım ve ormancılık ve yüzde 0,1’i de toptan ve perakende ticaret tarafından yapıldı.
Sektörel olarak Mayıs ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 16.785.767 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 15.103.652 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 10.216.304 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6.449.031 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.861.858 dolar ile yer almaktadır.”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve aydinyeniufuk.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.